Zápisy z řádné a náhradní schůze ke korekturám

28.08.2021

Vážení členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky, z.s.,

byly zpracovány koncepty zápisů z naší řádné a náhradní Členské schůze. Prosíme účastníky jak z řad členů, tak z řad příznivců, kteří se účastnili (byť třeba na podkladě plné moci), aby se nám ozvali v případě, že chtějí něco doplnit či opravit. Prosím zejména členy minulého i současného výboru a všechny zapisovatele a ověřovatele, aby určitě co nejdříve sdělili, zda s takto koncipovaným zápisem po korekturách a doplnění hlaviček a dalších administrativně právních náležitostí souhlasí. Plus prosím o kontrolu formální stránky věci.

Samozřejmě dotazy a připomínky uvítáme i od těch, kteří se schůze z jakýchkoliv důvodů neúčastnili.

Děkuji za spolupráci

za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová