ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 5 DNE 10. 11. 2020

11.11.2020

Na včerejším jednání ZMČ Praha 5 vystoupili s tématem "Malvazinky" 2 občané, a to Běla Vidmarová (sama za sebe jako občanka) a pan Henryk Josef Tietjen jako zmocněnec spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Dnes byly oba občanské výstupy zaslány oficiálně prostřednictvím datové schránky na radnici MČ Praha 5. Příspěvky naleznete v příloze.