Závazné stanovisko OUR MHMP k projektu "Rezidence Na Loužku"

01.03.2019

Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy odpověděl na naši žádost o informace a zaslal nám závazné stanovisko k projektu "Rezidence Na Loužku". Napadá nás, že svod dešťové vody do kanalizace je z hlediska Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu již zastaralou záležitostí a investor by měl při výstavbě postupovat jinak. Další věci vyplývající ze Stanoviska budeme studovat. Dokument naleznete v příloze.