Zjištění po náhledu do Studie - retence dešťových vod

12.08.2018

Po náhledu do Studie Na pláni jsme zjistili, že stromy v předpolí hřbitova v betonových dlažkách 2 x 2 metry budou zabírat ve skutečnosti pouhých 68 m2 (měřeno u země), ale ve Studii je uvedena zelená plocha těchto stromů 600 m2. Dojde ke zhoršení již tak špatného stavu vsakování a zadržování dešťových vod v naší lokalitě mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu. Zde je první nástřel dopisu, zatím nevíme, kam jej pošleme a je před korekturami. Prosíme o pomoc s formulací, pište, faxujte, telefonujte. Děkujeme.