Zjištění závažných skutečností v kauze Na pláni

20.02.2019

Vážení,

jelikož jsme zjistili velmí závažné skutečnosti znevěrohodňující Studii Na pláni, týkající se porušení Stanov Spolku Přátelé Malvazinek, z.s., které mají velmi negativní vliv na obyvatele území řešeného Studií Na pláni a také na radnici MČ Prahy 5, dovolujeme si zveřejnit náš podnět na urgentní prošetření těchto skutečností. V přílohách naleznete jak podnět, tak 5 příloh v jednom souboru pdf pro možnost ověření námi podaných informací. Opět důrazně žádáme, abyste nešířili své domněnky a spekulace, proč k tomuto (i jinému) jednání ze strany našeho původního spolku Přátelé Malvazinek, z.s. došlo. Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s. se jimi bude zabývat pouze v případě předložení důkazního materiálu.

výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová, Petr Smažík, Petr Vidmar