ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Z3218 - LOKALITA NA PLÁNI, VÝBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE MHMP

18.09.2020

Dne 8. 9. 2020 proběhlo jednání VURMu ohledně změny ÚP Na Pláni. Odůvodnění přijetí změny proti vůli veřejnosti, plus přesný soupis členů VURMu, je na přiložených obrázcích. Pro schválení koeficientu OB-D ve školní zahradě a na východní části Parku Na Pláni hlasovalo všech 11 členů VURMu jednomyslně.

Předpokladem je, že Z3218 bude schválena i na ZHMP, tedy se můžeme těšit na naší radnicí slibované lukrativní zpeněžení pozemků (hlavní argument) a jejich zástavbu v koeficientu OB-D, což mohou být až pětipodlažní domy. Upozorňujeme, že Studie Na Pláni v tomto případě není regulativem. V případě, že pozemky budou určeny k družstevnímu či spolkovému bydlení to bude zase v rozporu s hlavním argumentem pro odsouhlasení Studie Na Pláni, čili že pozemky je nutné co nejlukrativněji zpeněžit.


V odkaze je usnesení ke změně ÚP Na Pláni na straně 11 

https://www.praha.eu/public/4d/ee/3f/3162536_1108556_Zapis_8_9_20.pdf?fbclid=IwAR2KIWRZ6yXnAablljZ2VTKuHeRbdyzQAP4xsEonw2SxF3v-t0Xq2v6T4Ww<br>


kdyby někdo byl na pochybách, co těch 267 sousedů chtělo, tak zde je námitka, která byla na OUR MHMP zamítnuta.

https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000202-78e3678e38/original_n%C3%A1mitka-0.pdf<br> 


Za spolek Za zelené Malvazinky, z.s.

Běla Vidmarová