Zprávy ze spolku a pozvánka na schůzku

27.07.2018

Vážení a milí členové a příznivci spolku Za zelené Malvazinky,

dovolte, abychom Vás informovali o novinkách, které se udály a také Vás pozvali na schůzku v pondělí 30. 7. 2018 do restaurace Na vinici, kde budeme cca od 17 hodin diskutovat naši situaci a zvažovat další možnosti. Pokud budete v Praze a máte chuť se k nám připojit, budeme se na Vás těšit.

Naše novinky nejsou moc veselé, tak se na nás prosím nezlobte, pokud Vám jimi zkazíme náladu.

1) Parcela č. 1592/3 (nad garážemi, vstupní brána do parku, unikátní výhled z ulice Na pláni) byla prodána společností Bytové domy Na pláni, s.r.o. (dříve GEOSAN) soukromníkovi, údajně za účelem výstavby rodinného domku.

2) Kontaktovali nás sousedé z lokality Cihlářka ohledně žalostného stavu i možné nepěkné budoucnosti areálu SANOPZu Na Cihlářce, tedy jsme k této kauze podali připomínku k návrhu Metropolitního plánu - viz https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000099-dd8fade8f3/apripominka-thryj6.pdf 

3) Podali jsme připomínku k návrhu Metropolitnímu plánu k zelenému území mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu (rozšíření zelených ploch, uvedení do souladu se skutečným stavem). Viz https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000098-382ce39197/pripominka-kva5x6.pdf 

4) Dostali jsme odpověď pana starosty Ing. Richtera na náš otevřený dopis, ze kterého je zřejmé, že nechce, nebude a pravděpodobně ani nemůže v naší letité kauze nic dělat. Viz https://zelenemalvazinky.cz/_files/200000100-bd760be704/2798_001.pdf 

5) Dostali jsme přepis interpelace na ZMČ P5 předsedy našeho původního spolku Přátelé Malvazinek, z.s. z dubna 2016, z níž vyplývá, že nějací lidé z našeho původního spolku Přátelé Malvazinek vyjednávali s radnicí o URBANISTICKÉ soutěži již od začátku roku 2015 (viz příloha). O těchto jednáních ani Běla Vidmarová - členka výboru PM, ani Petr Smažík, člen kontrolní komise PM, nevěděli, a ani nebyli nikdy informováni o jejich výsledcích. Viz příloha.

Prosíme, pokud nemůžete přijít na schůzku v pondělí a máte nějaké nápady, jak v naší situaci postupovat, napište nám, nebo zatelefonujte na telefon 731538441, 724254851.

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na shledání s Vámi.

Výbor spolku Za zelené Malvazinky, z.s.


Ještě doplňujeme zápis z členské schůze občanského sdružení Přátelé Malvazinek, z.s. z dubna 2015, kde byla vynucena změna zápisu (korektury Ing. Švába jsou vyznačeny modře a byly přijaty zapisovatelkou i ověřovatelkou). Je tedy pravdou, že jsme o nějakých jednáních věděli, ale netušili jsme (a dosud netušíme) co a kdo v té době s kým domlouval. Slovo "architekt" nám například v té době bylo prezentováno jako "krajinář" či "zahradní architekt".