Ovocná zahrada Štorkánova

 

Jelikož ohledně činností naší pěstitelské platformy Ovocná zahrada Štorkánova vládne všestranná spokojenost, dne 15. 1. 2020 jsme podali na Magistrát hlavního města Prahy, v jehož správě je dotčený pozemek, žádost o prodloužení povolení platformy.

Naši dobrodinci, kteří na vlastní náklady zakoupili kompostér a teď mají co dělat s vyřizováním dotazů, vytvořili tuto skvělou popisku, viz příloha. Do budoucna promýšlíme zápůjčku kompostérů od Magistrátu ke každému místnímu popelnicovému stání. Zatím se zdá, že v naší lokalitě je o kompostování nebývalý zájem...

Ne všechny zprávy týkající se naší lokality jsou špatné. Dle dnešního telefonátu s Magistrátem (paní Durová) máme projekt povolený, pokud se dohodneme se správcovskou firmou ACTON, s.r.o. o lokacích, které budeme spravovat my a které oni, aby nedošlo ke konfliktům. S firmou ACTON, s.r.o. máme schůzku již ve středu, po doladění dohody mezi subjekty...

Dnes jsme opět probírali se sousedy pěstiteli, jak a proč a kde co chceme pěstovat, pohleďte na přiložený soubor. Ale probrali jsme toho mnohem více, vše je uzavřeno do zpracování definitivní verze v naší kuchyňce. Během následujícího týdne bychom rádi z podkladů, které máme, vypracovali projekt a žádost na Magistrát a Prahu 5 o povolení /...

zde si můžete prohlédnout poslední verzi podkladů k projektu pěstování v malvazinském sídlišti, které iniciovali naši sousedé. Moc jim tímto děkujeme za novou pozitivní energii na Malvazinkách.