Výstupy z partiipací, připomínky obyvatel

O čem jsme mluvili na první participační schůzce v ZŠ Radlická dne 24. 2. 2016?

O čem jsme mluvili na druhé participační schůzce 13. 9. 2016?

K našemu zoufalému úžasu vyhrál tento návrh s výstavbou a likvidací místa před hřbitovem Malvazinky...

Toto jsme říkali po této studené sprše... Tedy zveřejnění vítězného návrhu. Naše projevy na zastupitelstvu, ve výborech MČ Prahy 5 apod. pošleme na vyžádání, pokud je nestihneme doplnit.