S poskytnutými osobními údaji nakládáme dle směrnice GDPR. Toto upozornění máme nyní i na webu a v každém informačním e-mailu, i na každém tištěném dokumentu. Kdo nechcete, abychom s vašimi údaji jakkoliv nakládali, prosím, odhlaste se. Nechceme mít potíže. Vaše Zelené Malvazinky.

Zápisy ze schůzí členů


Zápis z druhé členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s., konané dne 15. 11. 2018 v restauraci Na VáclavceZápis z první Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s., konané dne 16. 5. 2018 v restauraci U prince Miroslava:


 a zápis ze schůze spolku Přátelé Malvazinek z 13. února 2018 včetně navržených neakceptovaných úprav:


Ještě si dovolujeme zveřejnit Zápis ze schůze spolku Přátelé Malvazinek, z.s., z února roku 2017. Schůze byla veřejná a tedy veřejnost má na zápis ze schůze nárok. Ze Zápisu kromě jiného vyplývá, že již 20. února 2017 se o petici 200 občanů a dalších protestech v okolí hrozící výstavby vědělo.


Zápisy ze schůze členů spolku Přátelé Malvazinek, z.s., ze dne 18. 4. 2017


Ustavující schůze Spolku 17. 2. 2018