Zápisy ze schůzí členů

Zápis z první Členské schůze spolku Za zelené Malvazinky, z.s., konané dne 16. 5. 2018 v restauraci U prince Miroslava:

 

Ještě si dovolujeme zveřejnit Zápis ze schůze spolku Přátelé Malvazinek, z.s., z února roku 2017. Schůze byla veřejná a tedy veřejnost má na zápis ze schůze nárok. Ze Zápisu kromě jiného vyplývá, že již 20. února 2017 se o petici 200 občanů a dalších protestech v okolí hrozící výstavby vědělo.Zápis ze schůze členů spolku Přátelé Malvazinek, z.s., ze dne 18. 4. 2017


Ustavující schůze Spolku 17. 2. 2018